20.4.3 Marknadsföring på menyn

Du får använda KRAVs namn samt KRAV-märket i anslutning till KRAV-certifierade råvaror och produkter på menyn om du uppfyller reglerna i 20.4.2. (K)

Du får inte använda KRAV-märket i menyn så att det kan tolkas som att en maträtt är KRAV-märkt. Om du vill KRAV-märka en maträtt ska din verksamhet vara certifierad enligt kapitel 9 (Livsmedelsförädling) och maträtten ska vara registrerad som en produkt. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen