12.1.8 Spårbarhet för ingående råvaror

Ny

Du ska märka produkterna så att det går att fastställa tid och plats för de olika stegen i produktionen, exempelvis förädling och förpackning.

(K) Regeln är KRAVs egen