8.3.3 Rödlistade och hotade arter

Du får inte samla in växter som är rödlistade eller anges vara hotade i det land där du är verksam. Du får inte samla in arter som ingår i internationella bevarandeprogram eller på annat sätt omfattas av restriktioner som visar att de är olämpliga att skörda. Om arterna finns upptagna i CITES ska du följa CITES särskilda föreskrifter. (K)

Rödlistade arter finner du på www.artdatabanken.se.

CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) föreskrifter finner du på www.cites.org.

(K) Regeln är KRAVs egen