12.3.7 Om animaliska biprodukter ingår

För att rötrest från animaliska biprodukter, som inte är stallgödsel (kategori 3 eller mag- och tarminnehåll av kategori 2) ska få användas i KRAV-certifierad växtodling, ska biogasanläggningen vara KRAV-certifierad.

Biogödsel där animaliska biprodukter ingår som substrat får inte spridas på ätlig del av grödan. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen