10.3.3 Ansvar för märkning

Ändrad

De KRAV-certifierade djurens uppfödare eller skötare ansvarar för märkningen fram till dess att de lastar djuren för transport från gården. Slakteriet ansvarar för märkningen under resten av transport- och slaktprocessen. Kör djurägaren in djuren själv ansvarar denne för märkningen till dess att djuren stallas upp på slakteriet. (K)

Med märkning avses den märkning/dokumentation av djuren som krävs enligt regel 10.3.4

(K) Regeln är KRAVs egen