15.4.4 Undantag vid kedjecertifiering för minst 15 produkter (denna regel upphör att gälla 2023)

Om du är kedjecertifierad och är KRAV-certifierad för minst 15 produkter enligt regel 15.4.3, behöver du inte registrera produkterna hos certifieringsorganet. Du ska i stället upprätta egna interna rutiner, som säkerställer att minimiantalet hållbara livsmedel och KRAV-certifierade produkter alltid finns i utbudet och att gästerna alltid får korrekt information om vilka livsmedel som är hållbara livsmedel respektive KRAV-certifierade. Du ska ha central dokumentation om vilka livsmedel som är registrerade på varje enhet. (K)


Regel 15.4.3 och 15.4.4 gäller under en övergångsperiod under 2022. Det gamla restaurangmärket avseende den första nivån (en stjärna) kommer också att gälla under denna omställningstid, se bilaga 4. Från 2023 kommer denna certifieringsnivå helt att upphöra, och du som har denna certifieringsnivå måste då ha ställt om till det nya nivåsystemet.

(K) Regeln är KRAVs egen