5.1.9.3 Inköpt foder

Om du köper in foder får du i beräkningen av din självförsörjningsgrad kvitta det mot följande grödor, som antingen du själv eller en eller flera gårdar du samarbetar med odlar och säljer (EU):

  • Alla grödor som kan användas som foder till de aktuella djuren
  • Utsäde
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen