2.4.4 Provning

Certifieringsorganen ska provta produkter och odlingsmark hos motsvarande 5 procent av alla certifierade företag, samt vid misstanke om att reglerna inte följs. Proverna ska analyseras med avseende på otillåtna substanser såsom förbjudna bekämpningsmedel, GMO, livsmedelstillsatser och läkemedel. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen