18.3.3 Behålla behörigheten

Ändrad

För att behålla sin behörighet ska revisorn genomföra minst 15 kontroller under en 3-årsperiod, och minst 3 kontroller per kalenderår. Ni ska ha rutiner för att bevaka att era revisorer behåller sin kompetens.

Om det inte finns tillräckligt antal KRAV-anslutna i samma land inom aktuellt regelområde för att revisorn ska kunna behålla sin behörighet, kan andra liknande kontroller av samma typ av verksamhet få tillgodoräknas.

Exempel på liknande kontroller är kontroll enligt EU-förordningen och enligt privata standarder för ekologisk produktion. För regelområdena livsmedelsförädling och import får även kontroll enligt standarder för livsmedelssäkerhet tillgodoräknas.