5.5.1.1 Omställningstider vid inträde

Omställningstiderna för fjäderfän är:

  • 6 veckor för produktion av ägg från andra fjäderfän än värphöns (EU)
  • 6 veckor för produktion av ägg från värphöns, om du ställer om en åldersblandad flock som finns på din gård sedan tidigare (EU)
  • 6 veckor för produktion av ägg från värphöns om du ställer om befintliga konventionella flockar i samband med att du köper in nya omgångar unghöns som är uppfödda enligt 5.5.2.1 (K)
  • 10 veckor för produktion av kött (EU)

Om du startar äggproduktion med inköpta unghöns ska de vara uppfödda enligt regel 5.5.2.1 och då krävs ingen omställningstid. (EU)

Som alternativ kan du välja 24 månaders omställningstid för ägg och kött när mark och djur samtidigt läggs om till KRAV-certifierad produktion. Du ska då utfodra djuren huvudsakligen (till mer än 50 procent) med eget foder från den mark som ingår i omställningen. Du behöver då inte ta hänsyn till reglerna för användning av eget karensfoder. (EU)

Detta alternativ kan till exempel vara aktuellt när flera djurslag på gården läggs om till KRAV-certifierad produktion samtidigt.

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen