5.3.3.1 Tid på bete under betesperioden

Du ska ordna så att dina får och getter är ute på betesmark dygnet runt under betesperioden. (EU)

Större avvikelse
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen