6.1.5 Kunskapskrav

Du ska ha nödvändiga bas- och yrkeskunskaper om biodling. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen