16.10.2 Animalier

Utöver tilläggskraven för EU-ekologiska produkter gäller följande tilläggskrav för animaliska produkter certifierade enligt NOP (K):

  • Kött från lamm, gris och nötkreatur ska komma från djur vars mödrar är ekologiska.
  • Kött från lamm och nötkreatur ska komma från djur som fått minst 70 procent grovfoder i sin foderstat och som inte slutuppfötts på kraftfoder till mer än 40 procent av det dagliga foderintaget.
  • Kött eller mjölk ska komma från djur som inte fötts upp i ensambox längre än två veckor.
(K) Regeln är KRAVs egen