10.5.2 Dokumentation om övernattning

Ändrad

Slakterier får under vissa förutsättningar övernatta maximalt 30 procent av de KRAV-certifierade idisslarna räknat per kalenderår. Slakteriet ska vid kontroll kunna redovisa hur många procent av de KRAV-certifierade idisslarna som har övernattat under föregående år. (K)

Slakteriet kan använda sig av en mall som finns på www.krav.se eller sina egna system för att redovisa andel övernattande idisslare.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen