Förnybar energi/Förnybara energikällor/Förnybar el

Förnybar energi/förnybara energikällor är vattenkraft, vågkraft, vindkraft, solfångare och solceller, biobränsle och spillvärme. El, värme och kyla som är miljömärkt enligt Bra Miljöval räknas som förnybar.