Höst- eller vinterbevuxen mark

De grödor och åtgärder (till exempel obearbetad stubb) som räknas som ”höst- eller vinterbevuxen” mark enligt Jordbruksverkets regler.

För Mälar-Hjälmarregionen samt västra Svealand och Norrland tillämpas de datumgränser som enligt Jordbruksverkets regler gäller för Östergötland och Västra Götaland.