Oförpackad

En produkt som är oförpackad och som inte är märkt.

Det kan exempelvis vara produkter i lösvikt utan styckemärkning, men också en produkt som säljs direkt till konsument och som förpackas vid försäljningstillfället.