EU-ekologisk

En produkt eller produktion som inte är KRAV-certifierad, utan enbart certifierad i enlighet med gällande EU-förordning för ekologisk produktion (EG) nr 834/2007.