Konventionell

Produktion eller produkt från produktion som inte är KRAV-certifierad, EU-ekologisk, eller under omställning till KRAV-certifierad eller EU-ekologisk produktion.