Avgränsat substrat

Odlingssubstrat som inte har kontakt med alven eller berggrunden, till exempel odling i kruka eller avgränsad bädd.