Flaskhals

En flaskhals är en passage i fjäderfänas rastgård som är smalare än den erfordrade sammanlagda öppningsbredden på utgångshålen från veranda till rastgård.

Det innebär för höns 6,7 meter per 1000 höns och för slaktkyckling 4 meter per 100 kvadratmeter golvyta (se tabell 4c, kolumn 2, regel 5.5.4.2).