Huvudgröda

Växtsäsongens huvudsakliga gröda och som skördas till foder eller livsmedel eller används som gröngödsling innevarande år.