Grundnivå

Den första/lägsta nivån i KRAVs regler för restaurang. Här garanteras att verksamhetens inköp är minst 20 procent Hållbara livsmedel, varav minst hälften ska vara KRAV-märkt.