Certifieringsorgan

Ett certifieringsorgan är en organisation som kan och får certifiera produktion eller produkter enligt något regelverk.

Ofta erbjuder ett certifieringsorgan certifiering enligt flera olika regelverk. Certifieringsorganet ska vara ackrediterat för de certifieringar det erbjuder.

För att få certifiera enligt KRAVs regler ska certifieringsorganet vara ackrediterat av Swedac inom de regelområden certifiering erbjuds.