Foder från omställningsmark/Omställningsfoder

Foder som odlas på mark som är under omställning och skördas tidigast 12 månader efter att omställningstiden påbörjats. Vissa grödor får användas som foder till egna djur tidigare vilket framgår av reglerna.