Fånggröda

En gröda som har sin huvudsakliga tillväxt mellan huvudgrödor och som odlas i syfte att minska växtnäringsförluster efter huvudgrödans skörd. Den består ofta av gräs.