Hållbart fiske

Fiske som följer ICES eller motsvarande råd, vilka är baserade på vetenskapliga beståndsbedömningar.