Arom

En arom består av aromämne och bärare eller lösningsmedel.