Växtskyddsmedel

Används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling.

De har som uppgift att skydda växter eller växtdelar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter.