Naturliga aromämnen

Ett aromämne som framställs genom lämpliga fysikaliska, enzymatiska eller mikrobiologiska processer från material av vegetabiliskt, animaliskt eller mikrobiologiskt ursprung.

Naturliga aromämnen motsvarar ämnen som är naturligt förekommande och som har identifierats i naturen.