Tillsatser

Kallas ibland teknologiska tillsatser. Ämnen som har en teknisk funktion i livsmedlet och för vilka myndigheterna bestämt att de ska ha en särskild säkerhetsprövning.

Dessa ämnen har ett E-nummer. Till exempel är askorbinsyra (C-vitamin) en teknologisk tillsats när den används som antioxidationsmedel med E-nummer E 300.

Tillsatser ska alltid anges i ingrediensförteckningen på livsmedel. De flesta enzymer räknas inte som livsmedelstillsatser, men invertas (E 1103) och lysozym (E 1105) är tills vidare klassificerade som livsmedelstillsatser.