Omställningstid

Den fastställda tiden från vilken du ska följa KRAVs regler fram till dess att produkten är KRAV-certifierad.

Produktionen ska vara anmäld till kontroll under hela omställningstiden.

Om produktionen blir underkänd börjar en ny omställningstid, om inte beslutet om underkännande anger något annat.