High Conservation Value (HCV)

High Conservation Value (områden med naturliga ekosystem och högt skyddsvärde) definieras av organisationen HCV-network enligt sex principer.

Principerna inkluderar biologisk mångfald, ekosystem, livsmiljöer, refugier, ekosystemtjänster, platser, resurser, livsmiljöer och landskap som är av betydelse för lokalsamhällen eller urfolk.

Du hittar den fullständiga definitionen på www.hcvnetwork.org.