Grundläggande mänskliga rättigheter

Rättigheter som regleras i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948.