Färdigförpackade maträtter

En maträtt som i oförändrat skick är avsedd att tillhandahållas slutkonsumenter och storhushåll och som består av en maträtt och den förpackning i vilken den placerades innan det erbjöds till försäljning. Maträtten ska inte kunna ändras utan att förpackningen öppnas eller ändras.

  • Maträtter som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran, till exempel catering, eller är färdigförpackade för direkt försäljning, till exempel take away, ska inte anses vara färdigförpackade maträtter.