Producent

Den som är certifierad enligt KRAVs regler och som odlar, producerar, hanterar, förädlar, distribuerar, för in eller importerar en vara. Begreppet betyder i texten samma sak som ”KRAV-ansluten”.