Bottengröda

Gröngödsling som sås in i en huvudgröda i eller mellan raderna.