Proteingröda

Som proteingrödor räknas: ärter (utom konservärter), åkerbönor (som här likställs med bondbönor och hästbönor), sötlupiner (som får ge högst 5 procent bittra frön), vicker och soja.

Även grödor med inblandning av spannmål får räknas som proteingröda, så länge som andelen spannmål är mindre än 50 procent av utsädets vikt. Grödorna kan skördas gröna, som helsädesgröda eller som mogen skörd.