Omställningsfoder/Foder från mark under omställning

Foder som odlas på mark som är under omställning till KRAV-certifierad produktion och skördas tidigast 12 månader efter att omställningstiden påbörjats.

Vissa grödor får användas som foder till egna djur tidigare vilket framgår av reglerna.