Hållbart fiske

Fiske som certifierats som hållbart enligt ett system som erkänns av Jordbruksverket i överensstämmelse med de principer som fastställs i förordning (EU) nr 1380/2013.