Förädling

Förädling är ett samlande begrepp för all enklare förädling och bearbetning av jordbruksprodukter och andra råvaror till livsmedel, foder och produktionshjälpmedel.

Exempel på förädling är malning av spannmål, safttillverkning, charkuteritillverkning, mejeri-, bageri-, slakteri- och styckningsverksamhet, konservering, djupfrysning, torkning eller annan konserverande behandling.

Förpackning, märkning och ändring av märkning avseende ekologisk produktion ingår inte i vår definition av förädling, annars är definitionen densamma som i beredning enligt artikel 3.44 i förordning (EU) 2018/848.