Baljväxter

Växter från familjen ärtväxter enbart eller i blandningar som till exempel:

  • klöver-gräsvallar, klöverfrövallar och trindsäd
  • blandningar med stråsäd, till exempel ärt-havre eller åkerböna-vete, där baljväxtandelen är minst 30 procent
  • bottengrödor, mellangrödor och fånggrödor där baljväxtandelen är minst 40 procent. Räknas som 0,3 x baljväxter.