Primärförpackning

En förpackning som omsluter och är i kontakt med en produkt när den säljs till slutanvändaren.

En konsumentförpackning är ett exempel på en primärförpackning, men det kan också vara en förpackning för produkter som säljs till industri eller lantbruk för att gå in i produktionen, eller till restauranger och storkök.