Produkt

Allt från levande eller obearbetade produkter från jordbruk, vattenbruk och fiske till bearbetade förpackade produkter för livsmedelsändamål, samt ull, hudar och produktionshjälpmedel.