Import

Att ta in produkter från ett tredjeland, alltså ett land utanför EU och EES.

För att få importera ekologiska produkter kan det krävas importtillstånd från Livsmedelsverket eller Jordbruksverket.