Produktionsenhet

Tydligt avgränsad del av en brukningsenhet i de fall inte hela brukningsenheten bedrivs enligt KRAVs regler.

En produktionsenhet kan bestå av ett eller flera skiften eller växthus.