Huvudråvara

Den viktmässigt dominerande råvaran i en sammansatt produkt.