Tillåtetbedömda fodermedel / Tillåtetbedömning

Icke KRAV-certifierade produktionshjälpmedel där ett ackrediterat certifieringsorgan tagit del av receptet och gjort en bedömning av att det är tillåtet att använda i KRAV-certifierad produktion.

Dessa är inte KRAV-märkta men publiceras på en lista på KRAVs webbplats.