Produktionsplats

Fysiskt avgränsad enhet som är KRAV-ansluten. Begreppet motsvarar EU-förordningens ”produktionsenhet”.

I EU-förordningen används begreppet produktionsplats vid märkning för att ange var en produkt är producerad (EU-icke-EU- jordbruk eller land), därför används begreppet så i regel 20.3.2.