Ekologisk

Ordet ekologisk får användas vid märkning och marknadsföring av produkter om EU-förordningen för ekologisk produktion (EG) nr 834/2007 uppfylls. KRAV-märkta produkter är ekologiska, förutom de som certifieras enligt reglerna för Fiske i kapitel 17.